چاپ کارت ویزیت با نمونه طراحی

بعد از اینکه تو نمایشگاه چاپ سال گذشته شرکت کردم به این نتیجه رسیدم که اگر فقط بخوام غرفه به غرفه بچرخم و با صاحبان آنها صحبت کنم نتیجه ای نداره به همین خاطر امسال می خوام قبل از نمایشگاه پیش یک گرافیست خوب برم تا طراحی کارت ویزیت برای کارم انجام بده که ویژگی های یک کارت ویزیت خوب را داشته باشه و چاپ کارت ویزیت را هم خودش انجام بده اما هنوز درگیر کارهای نمایشگاه هستم و چاپخانه هم اطرافم نیست موندم چی کار کنم که یکی از دوستان گفت سایت چاپ مرکزی میتونه کمکم کنه.

/ 0 نظر / 13 بازدید